OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

 

SCAFFOLDER POLSKA

Zarząd spółki Scaffolder Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037525, NIP: 5223014734, kapitał zakładowy: 100.000 zł („Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 r. uzgodniony, przyjęty i podpisany został plan połączenia Scaffolder Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) i Scaffolder Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana), dalej „Plan połączenia”.

Na podstawie art. 500 § 21 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmującej ogłasza Plan połączenia poprzez bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

 

 

 

SCAFFOLDER ENERGY

Zarząd spółki Scaffolder Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506766, NIP: 5223014734, kapitał zakładowy: 10.000 zł („Spółka Przejmowana”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 r. uzgodniony, przyjęty i podpisany został plan połączenia Scaffolder Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) i Scaffolder Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana), dalej „Plan połączenia”.

Na podstawie art. 500 § 21 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej ogłasza Plan połączenia poprzez bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

 

Plan połączenia wraz załącznikami jest dostępny w poniższym linku:

 

 https://www.dropbox.com/sh/7qa3qctviqohs6h/AAC1v9t2L3QIHuqt-IJNuGcBa?dl=0