Scaffolder Energy

Scaffolder Energy Sp. z o.o.

 

Spółka Scaffolder Energy, powstała 1 maja 2014r. Większościowym udziałowcem jest Scaffolder Polska.

 

Powołanie spółki Scaffolder Energy, to rezultat trwającego procesu specjalizacji w świadczeniu usług dla poszczególnych sektorów gospodarki w Polsce i krajach EU.

Spółka Scaffolder Energy jest odpowiedzialna za świadczenie wysokiej jakości usług w sektorze energetycznym obejmującym elektrownie, elektrociepłownie, spalarnie biomasy,
elektrownie jądrowe.

Realizując projekty energetyczne, Spółka przejęła wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz część majątku trwałego Scaffolder Polska.

Pracownicy zatrudnieni w Scaffolder Energy posiadają uprawnienia do montażu rusztowań w Polsce, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz na terenie Niemiec, Francji, Czech, i Słowacji. Posiadają certyfikaty bezpieczeństwa, SCC, VCA, SSG oraz Green Card.

 

Wszyscy monterzy posiadają uprawnienia energetyczne „E Gr II” w zakresie eksploatacji kotłów i urządzeń energetycznych o mocy powyżej 50 kW. Pracownicy Nadzoru posiadają uprawnienia energetyczne „D Gr II” w zakresie prowadzenia nadzoru kotłów i urządzeń energetycznych o mocy powyżej 50 kW